blank

An Toàn Bay: Có Thể Mang Kềm Cắt Da lên Máy Bay Không?

An toàn bay là một yếu tố quan trọng mà các hãng hàng không và cơ quan quản lý hàng không đặt lên hàng đầu. Kềm cắt da là một vật phẩm có tính chất sắc nhọn và có thể gây nguy hiểm trong tình huống không mong muốn. Vì vậy, hầu hết các hãng hàng không hạn chế hoặc cấm mang kềm cắt da lên máy bay trong hành lý xách tay.

Xem thêm